مقیاس درجه حرارت استاندارد تب سنج جیوه ای در آزمایشگاه

در دماسنج جیوه ای، یک لوله شیشه ای و فوم سرد با جیوه پر می شود و یک مقیاس درجه حرارت استاندارد روی لوله مشخص می شود.

با تغییرات دما، جیوه منبسط و منقبض می شود و دما را می توان از روی مقیاس خواند.

از دماسنج های جیوه ای می توان برای تعیین دمای بدن، مایع و بخار استفاده کرد.

دماسنج جیوه ای در خانه ها، آزمایشات مبل راحتی جدید آزمایشگاهی و کاربردهای صنعتی استفاده می شود.

مصارف خانگی دماسنج های جیوه ای
کاربردهای معمول خانگی دماسنج های جیوه ای شامل دماسنج های تب و دماسنج های فر، آب نبات و گوشت می باشد.

دماسنج های تب جیوه ای از شیشه به اندازه یک نی ساخته شده اند که داخل آن مایعی به رنگ سفید نقره ای است. آنها در بسیاری از خانه ها، مدارس و مراکز پزشکی رایج هستند.

دو نوع کلی دماسنج مدل درب و پنجره آهنی شیک وجود دارد که دمای بدن را اندازه گیری می کند:

دماسنج های دمای پایه (برای ردیابی تغییرات جزئی دمای بدن استفاده می شود)، حاوی حدود 2.25 گرم جیوه
آیا در دماسنج من جیوه وجود دارد؟

اگر در دماسنج شما مایعی وجود ندارد، برای مثال، اگر از یک نوار یا سیم پیچ فلزی برای اندازه گیری دما استفاده می کند (مانند اکثر دماسنج های گوشتی)، دماسنج جیوه ای نیست.

اگر مایع موجود در تب سنج جیوه ای به رنگ دیگری غیر از نقره ای باشد، دماسنج جیوه ای نیست.

اگر مایع لامپ دماسنج شما نقره ای است، ممکن است مایع زیر باشد:

ترکیبی غیر سمی که شبیه جیوه است
درباره نحوه تشخیص وجود جیوه در دماسنج تب خود بیشتر بدانید.

کاربردهای آموزشی و پزشکی دماسنج های جیوه ای
دماسنج های جیوه ای ممکن است در بسیاری از کاربردها از جمله آزمایش های شیمیایی، حمام های آب و اسید، بانک های خون، اجاق ها و انکوباتورها استفاده شوند.

کاربردهای صنعتی دماسنج های جیوه ای

 • منابع:
  1. Mercury Thermometers
 • تبلیغات: 
  1. افزایش نزولی سرمایه گذاری خارجی در ایران
  2. از کوکی ها در احراز هویت استفاده می شود
  3. برطرف کردن لک مبل ها با استفاده از پودر لباسشویی
  4. بند رختی می تواند در مقابل سونامی و سیل از شما محافظت کند!