ساخت تخته نرد معرق کاری شده از جنس طلا برای رونالدو و مسی

البته تخته نرد که در بین بازی های دو نفره جایگاه منحصر به فردی دارد نمی توانست یک نوع داشته باشد.

7 نوع بازی تخته نرد برای کسانی که از بازی مداوم نسخه یک سبک خسته شده اند.

برای اطلباع از قیمت تخته نرد معرق کاری شده می توانید به سایتها و مراکز معتبر مراجعه کنیداین نوع تخته نرد بات دقت و ظرافت بسیار بالایی ساخته شده است.

در این بازی تخته نرد، مهره های حریف در سمت چپ و راست تخته نرد پراکنده شده و سپس حریفان با کوبیدن انگشتان خود بر روی مهره های حریف در سمت دیگر تخته نرد سعی می کنند بر روی مهره حریف قرار گیرند.

بیشتر زمانی بود که در کودکی بازی می کردم و از تمبرهای خودم به عنوان سرباز روسی یا آلمانی نام می بردم و به حریفم حمله عصبی می کردم.

در تخته نرد مردانه، سنگ ها را با کاهش از 6 به 1 دروازه روی دروازه هایی که چکرها را جمع آوری می کنیم، روی هم قرار می دهیم.

تخته

سپس با توجه به آمدن تاس ها، سنگ های بالایی پایین می آیند و پس از پایان مراحل پایین آوردن، شروع به جمع آوری سنگ ها می کنند. هر کس جمع آوری سنگ ها را تمام کند برنده بازی است.

رسیدن به امتیاز 5 برنده بازی است. این بازی کاملا بر اساس شانس است.

بازی های تاکتیک، درب و غیره گنجانده نشده است. یکی از بازی هایی است که بیشتر قبل از تخته نرد پسرانه انجام می شود.

تخته نرد نوعی است که بیشتر مردم می دانند چگونه بازی کنند.

تاکتیک این است که سعی کنید مهره‌های آن‌ها را با جمع‌آوری کاشی‌های روی درهای مقابل آنها قبل از حریف با گرفتن یک بازی یا یک در مطابق با تاس‌هایی که می‌آید با ردیف کردن مهره‌های آن‌ها جمع‌آوری کرده و به پایان برسانید.

این بازی به برخی از شانس تاس نگاه می کند. هر کس قبل از حریفش جمع کند و تمام کند 1 امتیاز می گیرد.

اگر مهره های خود را قبل از جمع آوری سنگ توسط حریف به پایان برسانید، 2 امتیاز (مارس) دریافت خواهید کرد. رسیدن به امتیاز 5 برنده بازی است. همچنین موقعیتی وجود دارد که افراد کمی آن را می شناسند و تقریباً غیرممکن است.

مریخ شکسته، یعنی در دست آن طرف شکسته می شود و تمام سنگ ها را جمع کرده اید.

در چنین شرایطی حتی اگر با 4 امتیاز عقب باشید، بازی را 6 بر صفر می برید و دیگر با حریف خود تخته نرد بازی نمی کنید. حتما برای بازنده کمی تحقیرکننده بوده است.